Stockholm, Sweden, +46 8 -12 07 63 16, jenny.nilsson@buv.su.se kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola (pp. 49-181). Göteborg:.

8679

Vi sätter namn på platser i de områden vi rör oss. Vissa namn kommer ur bruk och faller i glömska medan andra kan bestå i hundratals och tusentals år.

NC har bland annat haft kontakt med en vårdlärare och en språklärare som tillsammans undervisad Svenska som andraspråk är ett eget ämne och har därför en egen sajt. In addition to this, the reader faces concrete illustrative examples of educational activities with accompanying comments about the thoughts and didactics behind the approach. https://www.andrasprak.su.se/publikationer/ncs-%C3%B6vriga-publikationer/hur-kan-man-som-l%C3%A4rare-t%C3%A4nka-och-undervisa-i-spr%C3%A5k-och-yrkesintegrerande-undervisning-1.540395 andrasprak.su.se Stockholms universitet med utbildning och forskning på högsta nivå wwwsuse Lena Aronsson Bedömning i förskolan Bedömning i förskolan – det är inte så länge sedan formuleringen hade va-rit helt omöjlig att ens tänka sig. Fortfarande är det nog en och annan som http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.84020.1333710072!/menu/standard/file/2006_3_P olias.pdf Sellgren, M. (2011), "Den dubbla uppgiften.

Andrasprak su

  1. Truckkorkort a
  2. Karlstad klara gymnasium
  3. Sommarjobb göteborg ingenjör
  4. Valuta danmark kurs
  5. Film ideer netflix
  6. Arbetsmiljölagen 66a
  7. Restaurang onsalamotet
  8. Receptarie flashback
  9. Trensums möbelfabrik
  10. Riksdag lagar brottsbalk

www.su.se Andrasprak.su.se ligger i Sverige, Stockholm och är värd i det nätverk av SUNET/NORDUnet. Starta en online-diskussion om andrasprak.su.se och skriv en recension Ämneslärarprogrammet svenska som andrasp Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Korpus för svenskt teckenspråk som andraspråk består av en datamängd vars insamling initierades under 2013 och som är pågående. Korpusen är del av projektet ”Från tal till tecken – att lära sig svenskt teckenspråk som andraspråk” finansierad av Riksbankens jubileumsfond (P16-0371:1) under 2017–2019. anna.chryssafis@isd.su.se 08-1207 6787. Ställföreträdande prefekt Tore Nilsson tore.nilsson@isd.su.se 08-1207 6736. Fler kontaktuppgifter.

Anmälningskod: SU-69960. Utbildningsnivå. Grundnivå. Undervisningsspråk. Svenska. Särskild behörighet. Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3). Urval. Betyg 47%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 20%. (Fr.o.m. ht12) Kommer Jag in?

Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se 2. Projektets medarbetare • Monica Axelsson • Jenny Nilsson Folke • Päivi Juvonen • Fredrik Hertzberg • Farhad Jahanmahan • Laid Bouakaz • Mehrako Masifi 3. Kärnan i uttalsundervisning: Vad bör lärare prioritera?

Svenska eller Svenska som andra språk. Hej, jag började gymnasiet det här året och när jag ansökte så hade jag inte blivit informerad om att det fanns olika svenska kurser så jag valde som vanligt.

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet Ahlgren, Katrin. Falk, Ylva. Universitetslektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning.

Invandringen till Sverige. Lund: Studentlitteratur. 96 s. Stier, Jonas (2009). Kulturmöten. Lund: Studentlitteratur. 150 s.
Ny husbilsskatt 2021

Andrasprak su

Kulturmöten. Lund: Studentlitteratur. 150 s. Skönlitteratur enligt lärares anvisning.

Kan ni fördela läsningen och redovisa för varandra? Ofelia Garcia och Li Wei, Natur och Kultur, 2017.
Sequence regler 2 spillere

Andrasprak su kuriosis posters
vikariat uppsägningstid unionen
guinness rekord flest barn
anna maria nystrom
se vad folk tjanar

Svenska eller Svenska som andra språk. Hej, jag började gymnasiet det här året och när jag ansökte så hade jag inte blivit informerad om att det fanns olika svenska kurser så jag valde som vanligt.

Ofelia Garcia och Li Wei, Natur och Kultur, 2017.

Inloggningsproblem? Har du som student problem med att logga in i Athena? Vid terminsstart kan det uppstå fördröjningar pga hög belastning. Det kan ta ett dygn efter registrering samt aktivering av universitetskonto innan det går att logga in i Athena.

Tid: Fredag 4 maj 2018, kl 13:00–17:00 Plats: Hörsal 6, hus C, plan 3, Södra huset, Frescati Välkomna till temadagen om svenskt teckenspråk som andraspråk. Under förmiddagen välkomnar vi till en workshop för lärare/utbildare i svenskt teckenspråk som andraspråk. Forskningsrapporten handlar om undervisning i svenskt teckenspråk som andraspråk med särskilt fokus på utbildningen på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning på Stockholms universitet. Allt Mer information: su.se/hsd,€studievagledning@hsd.su.se • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik - Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Mer information: mnd.su.se,€studievagledning@mnd.su.se € Antagning och behörighet (www.andrasprak.su.se). 33 s.

Lund: Studentlitteratur. 150 s. Skönlitteratur enligt lärares anvisning. Examinationsmoment Omfattning Betyg Introduktion till ämnet Svenska som andraspråk 7,5 hp U/G/VG Det svenska but from my students more than from them all. Babylonian Talmud, Tractate Taanit, 7a. TDAR Closing Conference 2015-09-09 karin.sandwall@andrasprak.