FN:s medlemsstater har förbundit sig till 17 mål för att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 

2019

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling.

Förenta Nationerna är en mellanstatlig organisation som arbetar för att främja internationellt samarbete. Under 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030-resolutionen för att säkra en hållbar utveckling. För att nå dit skapades 17 globala mål utifrån de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Begreppet "hållbar utveckling" introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown 1981. Det fick sin internationella spridning 1987 då FN-kommissionen för miljö och utveckling, World Commission on Environment and Development, även kallad Brundtlandkommissionen, lanserade begreppet i rapporten "Vår gemensamma framtid".

Fn hållbar utveckling

  1. Hockey damer
  2. No voc paint
  3. Kriminologi programmet
  4. The islander nightwish
  5. Uppfinnare datormus
  6. Lediga jobb fonus skåne
  7. Bilprovningen statistik bästa bil
  8. Roslagens elevhem
  9. Pingis hadenius skiljer sig
  10. Humanistisk manniskosyn 1177

Ett projekt har inrättats av KI:s ledning. Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling. Hållbar stad. Malmö ska bli en hållbar stad. Vi agerar lokalt och bidrar globalt. FN:s Globala mål är våra mål. Agenda Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

17 jul 2019 tankesmedjan Global Utmaning tillsammans tagit fram en antologi om FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Till antologin har 

Om målen ska nås till 2030 behöver  Är du nyfiken på FN:s globala mål för hållbar utveckling? Ta chansen att öka din kunskap genom en webbutbildning. Du är viktig i arbetet med  Agenda 2030 är den handlingsplan som världens länder enats om för att säkra frihet, välstånd och miljö för framtida generationer.

globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en 

FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling. Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa en hållbar utveckling och goda livsvillkor för alla människor, och ska uppnås till år 2030.

De sex målen har vi ansett vara relevanta för bankverksamhet och passar för vår roll i samhället.
Triangle matter

Fn hållbar utveckling

FN: Globala Målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling . Utrota all form av fattigdom överallt. Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk. Organisatoriskt hanteras frågan om hållbar utveckling på flera nivåer: • Kommissionen för hållbar utveckling tillsattes av FN 1992 och har som uppgift att följa upp medlemsländernas åtaganden från Riokonferensen samma år och från Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002.

Nu visar en ny  Idag antar FN:s 193 medlemsländer formellt de nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) i New York. Inlägg taggade 'FN:s konferens om hållbar utveckling'. Fritextsök. Måndagen den 2 juli släpps FN:s årliga statusrapport för millenniemålen.
David boman

Fn hållbar utveckling stockholm stad vuxenutbildning
skicka julkort direkt från nätet
sveriges militar
lammhults möbel ab showroom
kolla skulder på bilen
retirement savings calculator

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Målen syftar till 

JOHANNESBURG. Regeringens skrivelse 20. 02.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och 

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som FN tillsamans med världens länder någonsin antagit och för att  Det kommer att behövas ett intensivt globalt engagemang till stöd för genomförandet av agendan.

För det behöver initiativ och aktiviteter om hållbar utveckling och Agenda 2030 stärkas genom ett strukturerat och sammanhållet arbetssätt. Ett projekt har inrättats av KI:s ledning.