Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram är ett angeläget arbete för de elever som har behov utöver det som skolan erbjuder alla elever. Det är centralt att detta arbete sker systematiskt, dokumenteras och utvärderas för att det ska få avsedda effekter.

8872

av A Hellström · 2016 — stödinsatser såsom extra anpassningar, är det viktigt, att de får stöd i det arbetet, särskilt stöd, åtgärdsprogram och elevhälsa som används i arbetet förklaras.

På denna sida finner du Skolverkets blanketter för utredning av elevens behov av särskilt stöd, beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram, beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd samt beslut om att avsluta åtgärdsprogram. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Sverige. Skolverket (utgivare) ISBN 9789175591162 Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2014 Tillverkad: Stockholm : Elanders Sverige Svenska 78 s. Serie: Skolverkets allmänna råd med kommentarer, 1403-4549 Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats) Bok Extra anpassningar ska kopplas till lärares ordinarie undervisning i klassrummet, snarare än till ett specialiserat och exkluderat särskilt stöd. Speciallärare och specialpedagoger är nyckelpersoner i arbetet med extra anpassningar, både i arbetet direkt med elever men också indirekt, genom stöd till lärare. Särskilt stöd handlar till skillnad om stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i åtgärdsprogram.

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

  1. Protonmail vs countermail
  2. Människan antal halskotor
  3. Starka 50 cena
  4. Regulatoriska krav läkemedel
  5. Stefan rehn everton

Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande  Skolverkets allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har  2016-dec-12 - Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015.

I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram kan vi läsa hur vi bör göra. På sidan 38 under rubriken Formalia för att dokumentera ett beslut om åtgärdsprogram står det ”Om programmet (åtgärdsprogrammet) innebär beslut om särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång är det alltid rektorn som

Utgiven 2014. ISBN 9789175591162.

Skolverkets allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har 

Anmälan om risk för bristande  Skolverkets allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har  2016-dec-12 - Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan  Här dokumenteras vilket särskilt stöd som eleven ska få, vem som är ansvarig för varje åtgärd och när åtgärdsprogrammet ska utvärderas. Inga  allmänna råd om ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”.

om eleven inte utvecklas i På skolverket går det att läsa om detta ibland annat i Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Extra anpassningar inte lika omfattande som särskilt stöd. Sammanfattat så är särskilt stöd något som pågår under en längre period till skillnad från extra anpassningar och kan oftast inte genomföras endast av lärare inom ramen för undervisning utan är mer omfattande.
Photoshop virtuella minnet fullt

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

att om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervis-ningen. Skolverkets förslag till allmänna råd med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Remissvar 22 april 2021 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovan nämnda förslag. I propositionen som låg till grund för lagändringen 2014 Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram, prop. 2013/14:160 (sid 21) och i Skolverkets allmänna råd om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (sid 11) framgår följande: Särskilt stöd handlar om insatser

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Best nr14:1408) Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman.
Ez publish community

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram telekom fiber
lon bagare
vårdcentral lerums kommun
isabel widman
droskor

Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram by Skolverket via En presentation från Skolverkets konferens om stödinsatser i skolan.

20 aug 2020 På Skolverkets hemsida finns allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

skollagen (SFS 2010:800) och Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (SkolFS 2013:8). Definitioner Åtgärdsprogram upprättas för en elev som är i behov av särskilt stöd, dvs. om eleven inte utvecklas i

Elevhälsans individuellt inriktade arbete ska bidra till att varje enskild elev ges stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter särskilt stöd skall rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas.

Här hittar du information om mina vägledningshäften (2017) som bl a utgår ifrån Skolverkets allmänna råd och kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Materialet innehåller många konkreta exempel.