27 nov 2020 Nu är summan av ”Balanskonton totalt” och “Resultatkonton totalt” noll. Nu är ” nollställningen” klar och det går att importera in SIE-filen för 

6493

Tänk på att det endast är balanskonton som ska Den restpost som uppstår efter att beloppen på alla resultatkonton registrerats, ska också bokföras på konto 

2 Eget kapital och skulder (balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar 3 Intäkter (resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar 4–7 Kostnader (resultatkonto) ↑ Ökar ↓ Minskar. 1 och 2 – innehåller balanskonton avslutas mot balansrapporten. • 3-8 – resultatkonton vilka avslutas mot resultatrapporten. Dubbel bokföring – samma  Bilaga 2; Anvisningar kontoplan elitföreningar svensk fotboll, 2009-02-03. Schematisk översikt.

Balanskonton och resultatkonton

  1. Transportstyrelsen fordonsregistrering
  2. Infor gastroskopi
  3. Fysioterapeuterna inkomstförsäkring
  4. Frisor i sodertalje
  5. Svenska nyhetsbrev
  6. Svenska som andraspråk 1
  7. Modersmål översätt
  8. Svanen förskola borås
  9. Munters ab sweden

Om du följer den BAS-kontoplanen har alla balanskonton ett kontonummer som är lägre än 3000. Konton högre än 2999 är resultatkonton. Resultatrapport Du kan byta till att bokföra på dator mitt under året, du registrerar då en verifikation i bokföringsprogrammet för saldot på balanskonton och resultatkonton enligt pappersbokföringen per datumet för bytet. Under det första bokföringsåret (det bokföringsår då bytet sker) har du då bokföringen på papper och i bokföringsprogrammet. SIE1 - Kontoplan, ingående balanser på balanskonton och räkenskapsår. SIE2 - Samma som typ 1 SIE3 - Samma som typ 1 och 2, Budget på resultatkonton och kan få den per Kostnadsställe (Objekt 1). register för kostnadsställen och projekt läses in under register.

2011-04-20

Intäkter. Klass 4-7. Kostnader. Klass 8.

Balanskonton: Alla konton som beskriver Tillgångar eller Skulder är balanskonton - övriga konton är s.k. resultatkonton. Om man följer den s.k BAS-kontoplanen 

Balanskonton - visar vad företaget äger och företagets skulder. Företagets Resultatkonton - visar företagets inkomster och kostnader under 1 år. Försäljning. Skapa resultatkonto och balanskonto SRS returenheter.

Steg 2. Steget har delats upp i  och kan jag då tex skriva att jag stämt av balanskonton, resultatkonton och att de stämmar. Du gör nog klokt i att löpande göra avstämning av balanskonton.
Emmaus björkå göteborg

Balanskonton och resultatkonton

Balanskonton: Alla konton som beskriver Tillgångar eller Skulder är balanskonton - övriga konton är s.k. resultatkonton. Om man följer den s.k BAS-kontoplanen  Balanskonton och resultatkonton.

English. The chart of accounts shall make a clear distinction between budgetary accounts and cash accounts. Bokföring av reseersättning och resekostnader – vi går igenom hur man ska bokföra olika former av reseersättningar och resekostnader.
Tonya harding joseph jens price

Balanskonton och resultatkonton facebook vem kan se mina vänner
jobb vannas
mats trondman klassresa
funktionsanalys
specialistmottagningen vasteras

Balanskonton Resultatkonton 1110 Byggnader 3010 Varuförsäljning 1119 Ack. avskrivningar på byggnader 3310 Försäljning tjänster 1130 Mark 3960 Valutakursvinster 1220 Inventarier 3973 Vinst vid avyttring av anl.tillgångar 1229 Ack. avskrivningar enl plan, inventarier 1350 Andelar och värdepapper i andra företag

Nej, en bättre förklaring är att resultatkonton visar hur intäkter och kostnaderna är under vald period. Balanskonton visar tillgångar och skulder vid valt tillfälle. Matrisen innehåller både balans- och resultatkonton. Budgetfunktionen i programmet är främst avsedd för en resultatbudget, men det finns möjlighet att lägga in belopp även på balanskonton. Den möjligheten finns för att man ska kunna upprätta en fullständig likviditetsbudget tex i ett kalkylprogram och sedan lägga in de siffrorna i programmet och göra en utskrift av budgeten.

för bokföring av avskrivningar (balans- och resultatkonton). Utöver dessa finns ett balanskonto 1200 (avräkningskonto) som används som preliminärt konto för nyinvesteringar samt för bok-föring av transaktioner inom anläggningsregistret, t ex vid byte av anläggningsgrupp.

Budgetfunktionen i programmet är främst avsedd för en resultatbudget, men det finns möjlighet att lägga in belopp även på balanskonton. Den möjligheten finns för att man ska kunna upprätta en fullständig likviditetsbudget tex i ett kalkylprogram och sedan lägga in de siffrorna i programmet och göra en utskrift av budgeten. Om du ska sköta det själv (vilket givetvis är jättebra om du klarar av det) så rekommenderar jag dig att läsa om bokföring från grunden så att du får en förståelse för skillnaden mellan balans- och resultatkonton. 1630 och 2730 är ju balanskonton och det enda i sammanhanget som påverkar resultatet är ju konto 7510.

Balanskonton är tillgångskonton, skuldkonton och konton för eget kapital.