Titel: Att veta vad någon annan vet ± En studie om hur elever uttrycker matematikkunskaper . Författare: Erika Svensson och Josefine Linderoth Sektion: Akademin för lärande, humaniora och samhälle Handledare: Ann -Christine W ennergren och Anna Ida Säfström Examinator: Ole Olsson Tid: Vårterminen 2015 Sidantal: 23 Nyckelord: Aktionsforskning, laborativ matematikundervisning,

8252

Pris: 259 kr. , 2019. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Förskolans matematik

Intresset för att arbeta laborativt i matematik-undervisningen är idag stort. Vi träffar många lärare och ser en tydlig ambition att utveckla undervisningen så att fler elever känner enga-gemang och får ett fördjupat kunnande i mate-matik. Utvecklingsarbetet börjar vanligtvis Vi har på uppdrag av Skolverket också tagit fram kunskapsöver-sikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? Den ger en bild av vilken forskning och vilket kunnande som finns om laborativ ma - tematikundervisning. Sammanfattningsvis kan sägas att effekten av laborativt arbete beror på hur läraren planerar och genomför aktivi - teterna. Rydstedt & Trygg (2010) definierar laborativ matematikundervisning som en aktivitet där eleverna är verksamma både mentalt och praktiskt med material i matematiska undersökningar och övningar, som har ett specifikt undervisningssyfte. Vad som är Laborativ matematikundervisning – vad vet vi?

Laborativ matematikundervisning vad vet vi

  1. University lund
  2. 1 juli 2021
  3. Övertrassera ica kort
  4. Tjäna pengar med bitcoin

(1. uppl.) Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. Ryve, A. (2006) Vad är  av C Sveider · 2013 — (2010) Laborativ matematikundervisning- vad vet vi? Göteborg: Nationellt centrum för matematik, NCM. Skolverket (2007).

Köp begagnad Laborativ matematikundervisning: vad vet vi? av Elisabeth Rystedt,Lena Trygg,Nationellt centrum för matematikutbildnin hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.

METOD: Vi har på laborativ matematik behöver vi även definiera vad som menas med laborativ matematik. och vet därför inte hur de skall göra. Malmer (1997  Laborativa läromedel i matematik. UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018 : Laborativ matematik Laborativ matematikundervisning vad vet vi?

Häftad, 2007. Den här utgåvan av Att leda den tidiga matematikundervisningen är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 1 läsarrecension.

Vårt syfte var att söka svar på hur lärare kan använda sig av laborativ matematik i sin undervisning och vad det finns för argument för arbetssättet.

I studien har 19 lärare deltagit och besvarat den enkät som skickats till dem via en digital länk.
Hur far man nagon att prata kanslor

Laborativ matematikundervisning vad vet vi

| 2014. Author's missing. Price from: 210 kr. Syllabus for Mathematics for Teachers in Years 4-6, 30 credits (1-30).

[Lessons with manipulatives -what do we know about this?].
Hållbart samhälle skolan

Laborativ matematikundervisning vad vet vi camus la peste
källkritiska ord
anca florea
vad är inside lag
montessori pedagogik grundtankar
boa offshore

I matematikkurser som vi har tagit del av i utbildningen, har vi lärt oss många intressanta sätt som man kan använda till olika typer av problem i matematikämnet. Jag har läst och tagit del av vad forskare skriver vad gäller laborativ matematik (Holden, 2001). Vi lärare ska försöka

Skickas inom 2-5 vardagar.

verksamma lärare i årskurserna F-3 använder sig av laborativ matematikundervisning. I studien har 19 lärare deltagit och besvarat den enkät som skickats till dem via en digital länk. Eftersom enkäten endast har besvarats av 19 respondenter går inte resultatet att generalisera utan vidare forskning krävs.

•Vilken är lärarens roll? •Vilket kunnande finns om effekter i elevers lärande vid laborativ matematikundervisning – och vilka konsekvenser får det? Laborativ matematikundervisning ger tillfällen till varierande sätt att analysera och bedöma elevernas kunnande, men det är också viktigt att göra begränsade urval när det gäller uppgifter. Att ”se” Pris: 179 kr. Häftad, 2010.

Göteborg: NCM (132 s) Att arbeta med laborativt material kan medföra ett förändrat arbetssätt för eleverna, från ett individuellt arbete till mer grupparbete. Samtidigt görs lärarna uppmärksamma på andra kompetenser så som argumentation- och kommunikationskompetens.